LEGEND PRODUCTION

CONCEPT + DIRECTION + EDIT — EGOR SHEREMETIEV

STARRING — DMITRIY KUDRYASHOV, GEORGIY CHELOHSAEV, VARTAN ARUTYUNYAN, ARTYOM OGANESYAN, ALEKSEY PAPIN, ANDREY IVICHUK, OLEG PROTASOV, ALEXANDER ROGOV

CINEMATOGRAPHY — DIMA EKIMOV

LIGHTING — ANDREY SEVOSTYANOV @ 42DIGITALCINEMARENT

MAKE UP — VALERIYA SUTULOVA

EXECUTIVE PRODUCERS — ALEKSEY MIKHAILIN, VLADIMIR VOYTEKHOVSKIY @ LEGEND PRODUCTION

PRODUCER — OKSANA TIMCHENKO

COLOR — MISHA DENISOV @CINEMADPT

SOUND DESIGN — MARGARITA BASENKO